Demani pressupost sense compromís
Primera visita gratuïta en separacions i divorcis

Dret de la persona i familia

Dret de la persona i família

  • Separacions, divorcis i nul·litats del matrimoni.
  • Tramitació de ruptures de mutu acord amb assessorament d’advocats i psicòlegs.
  • Incapacitacions i tuteles.
  • Protecció de persones discapacitades o dependents: patrimonis protegits.
  • Reclamacions i impugnacions de filiació.
  • Capítols i pactes prematrimonials en previsió de ruptura.
  • Constitució i extinció de parelles de fet.
  • Reclamació d’aliments.
  • Relacions convivencials d’ajuda mútua.
  • Assessorament en testaments vitals i voluntats anticipades