Demani pressupost sense compromís
Primera visita gratuïta en accidents

Dret de danys i assegurances

Dret de Danys

Reclamació d’indemnització per tot tipus de danys causats a les persones i a les empreses, ja siguin corporals, materials, morals o patrimonials, com per exemple:

 • En accidents de circulació.
 • En accidents de treball.
 • En l'exercici de la potestat parental.
 • Per productes defectuosos i serveis.
 • Per serveis mèdics i hospitalaris.
 • Per defectes en la construcció.
 • Per animals.
 • Per la contaminació ambiental, lumínica i acústica.
 • Pel mal funcionament de les administracions públiques.

Dret d'Assegurances

 • Assessorament sobre contractes d’assegurances.
 • Defensa i reclamació d’assegurances de vida, accidents, responsabilitat civil, danys propis, danys a tercers, circulació, etc.